Begynn søket etter det perfekte domenenavnet

Avtalevilkår

1. Avtalen

Avtalen beskriver avtalevilkår for kjøp av tjenester hos GetHosted.no sine tjenester. (GetOnNet AS). I henhold til personvernforordningen ligger GetOnNet sin databehandleravtale som vedlegg til denne avtalen  – Datebehandleravtalen

2. Partene

GetOnNet AS betegnes i det følgende som “Leverandør”. Kunden er den bedriften som foretar bestilling på nettsiden, og betegnes i det følgende som “kunden”.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester i utsjekk er den totale prisen kunde skal betale. Disse vil være oppdatert på gethosted.no. Alle priser på nettsiden er oppgitt eksklusive mva. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal Kunde ikke bære.

4. Tjenesten

GetOnNet AS tilbyr via GetHosted.no kunden mulighet til å elektronisk lagre data på servere, samt bestille domener, SSL sertifikater og e-posttjenester. Oppdaterte Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil en eventuell oppsigelse er bekreftet.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra leverandøren i betalingsløsningen i nettbutikken eller i kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Leverandør er ikke ansvarlig for feil fra brukers side. Eksempler på dette kan være feilregistrering av kunde, eller bruker feil i kontrollpanel kunde styrer selv.

Om Kunde legger inn feil eller falsk informasjon har GetOnNet AS retten til å trekke tilgangen fra tjenesten, slik at kunde ikke lenger har tilgang.

 4.1 Videresalg av tjenesten skal godkjennes av informeres om.

 4.2 GetOnNet AS er ikke ansvarlig for tap data som følger av feil fra Kundenes side. Kunde er selv ansvarlig for Backup av tjenesten.

 4.3 Kommunikasjon med GetOnNet AS skal skje elektronisk for å kunne loggføres. GetOnNet AS avtaler ikke med kunde per telefon.

4.4 Webhotell har i utgangspunktet fri trafikk/båndbredde. Hva betyr dette hos GetOnNet AS. For pakker som støtter ubegrenset dataoverføring (båndbredde), har vi ikke definerte begrensninger. Disse ressursene er «unmetered», noe som betyr at du ikke blir fakturert i henhold til hvor mye båndbredde som er brukt. Selv om disse ressursene selvfølgelig ikke er uendelige, mener vi at våre kunder bør ha alle ressursene som er nødvendige for å bygge en online tilstedeværelse, og 99,95% av kundene vil ha mer enn nok båndbredde for å dekke deres behov.

Når det er sagt, krever vi at alle kunder er i samsvar med våre vilkår for bruk og bruker båndbredde på en måte som er i samsvar med normal drift av et nettsted. Selv om det er sjeldent, begrenser vi av og til kontoer som bruker mer ressurser enn det som skal være tilfelle ved normal drift av et personlig eller lite bedrifts nettside.

Hvordan bestemmer vi «normal» drift?

99,95% av kundene våre faller i «normalt» sortiment. Hvis båndbredden skaper bekymring, vil du motta en e-post der du ber deg om å redusere bruken. Vi streber etter å gi minst 48 timers varsel for å la kundene gjøre justeringer før vi iverksetter korrigerende tiltak.

Det er svært sjelden at en kunde overskrider normal bruk mens han administrerer et nettsted. Vi tilbyr forskjellige planer som bedre imøtekommer høy båndbredde . Kontakt oss for detaljer.

6. Levering og godkjenning av leveranse

Levering er skjedd når kunden, eller hans/hennes representant, har produkt eller tjeneste tilgjengelig for bruk. Altså at tjenesten er tilgjengelig på nett.

Ved endringer i leveransen skal dette avtales skriftlig partene i mellom.

En leveranse er å anse som fullført når Kunden har produkt eller tjeneste er tilgjengelig for bruk.

7. Kunde og Leverandørens ansvar

Kunde benytter seg av Leverandørens tjenester på eget ansvar. Kunde er selv ansvarlig for å sette seg inn i hvilken behov og krav de har til ønsket tjeneste. Leverandør kan ikke garantere at tjenesten tilfredsstille Kundens ønske.

GetOnNet AS er ikke ansvarlig for produkter eller tjenester som leveres via GetOnNet AS sine tjenester. Eksempel kan være økonomisk tap av salg via netthandel ved nedetid av server.

8. Avbestilling

Normalt er abonnementets løpetid 12 mnd om ikke annet er avtalt. Ved oppsigelse skal dette gjøres minst 1/en kalendermåned før ny avtaleperiode. Eksempel. Om kunde sier opp tjenesten 20.01.20 og ny avtaleperiode starter 01.02.20. Vil kunde bli belastet for ny avtale periode. For at Kunden ikke skal belastes for ny avtaleperiode må kunde si opp før 31.12.19.

Ved avbestilling av tjenesten har Kunden ingen rettigheter til bruk av tjenesten. Leverandør har heller ingen ansvar overfor Kunde knyttet til tjenesten. Kunden er altså selv ansvarlig for å passe på at all data Kunden ønsker å ta med seg videre blir gjort før oppsigelsesdato.

Renter ved forsinket betaling/inkasso gebyr

Dersom kunden ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kunde kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

9. Endringer

Endringer av vilkår kan gjennomføres av GetOnNet AS til enhver tid. Sist endret dato vil stå på denne siden. Kunde er ansvarlig for å holde seg oppdatert over endringer på denne siden. GetOnNet AS forbeholder seg retten til å endre priser eller avslutte tjenester dersom dette er naturlig for bedriftens sunne drift. Kunden står da fritt til å avslutte sine tjenester i en avtaleperiode om de ikke ønsker å benytte seg av nye endringer av avtalevilkår.

Ønsker Kunden at GetOnNet AS skal gjøre endringer eller gjøre en jobb på Kundens tjenester faktureres dette som tillegg med 990 kr per time.

10. Mislighold

Ved mislighold av disse betingelser kan GetOnNet til enhver tid trekke sin leveranse på kundens egen regning og risiko.
Kunden er alene ansvarlig for svikt ved DNS, hosting eller annet ved leveransen som følge av feil på strømnett, internett, viktig infrastruktur eller andre forhold hos Kunden som GetOnNet ikke kan holdes ansvarlig for.

11. Personvern

Ved bruk av GetOnNet sine tjenester opprettes det brukernavn og passord. Disse må Kunden holde hemmelig for å trygge GetOnNet sine tjenester. Les mer om personvern under vår personvernerklæring.

12. Reklamasjon

Kunden skal innen rimelig tid, senest 30 dager etter bestilling av tjenesten reklamere dersom Kunden har noe å utsette på produktet eller tjenesten til GetOnNet. GetOnNet vil tilstrebe å rette opp feilen så snart som mulig slik at Kunden blir tilfreds. All reklamasjon må begrunnes med utgangspunkt i avtalens rammer.

Reklamasjon/ benyttelse av angrerett skal gjøres skriftlig via e-post.

13. Force Majeure

Dersom gjennomføring av Avtalen helt eller delvis hindres, eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Slike forhold inkluderer, men er ikke begrenset til, streik, lockout, linjefeil hos teleoperatør, strømbrudd, problemer som kan knyttes til naturlige fenomener som lynnedslag (elektriske skader), jordskjelv, flom (vannskader), krigshandlinger, terrorhandlinger samt ethvert forhold som vil bli bedømt som force majeure.

14. Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Tvister som måtte oppstå i tilfelle uenighet om bestemmelser eller betingelser hører inn under de ordinære domstoler, med Nedre Telemark tingrett som verneting. Alle rettsspørsmål som måtte oppstå skal bedømmes i henhold til norske lover.