Begynn søket etter det perfekte domenenavnet

Rapportering av sikkerhetshull

Prosess for Rapportering av Sikkerhetshull

I Gethosted bryr vi oss om informasjonssikkerhet. Vi er opptatt av å opprettholde konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet av Gethosteds systemer og informasjon for å sikre våre kunders trygghet og tillit.

Derfor er sikkerheten til våre online plattformer og applikasjoner av stor betydning for oss. Vi ber om at du rapporterer inn problemer med informasjonssikkerhet på en ansvarlig måte og i samsvar med rapporteringsprosessen beskrevet under. Vi vil validere og tette sikkerhetshull i samsvar med vår prosedyre for sårbarhetshåndtering.

Så lenge du benytter denne prosessen for å melde inn svakheter med informasjonssikkerheten til Gethosted, vil vi ikke iverksette juridiske tiltak mot deg eller begrense tilgangen til våre nettbaserte plattformer og applikasjoner. Gethosted forbeholder seg alle juridiske rettigheter ved brudd på disse retningslinjene.

RAPPORTERING

Vi oppfordrer sikkerhetsanalytikere til å dele detaljer om eventuelle mistenkte sikkerhetshull med Gethosteds informasjonssikkerhetsteam ved å sende inn skjemaet nederst på denne siden. Vi har inngått samarbeid med Bugcrowd for administrasjon og prioritetsvurdering av rapportinnsendelsene. Vi ber om at sikkerhetsanalytikere inkluderer så detaljert informasjon som mulig, med trinn for å replikere den avdekkede sårbarheten.

VÅRE FORPLIKTELSER

Hvis du identifiserer et gyldig sikkerhetshull i samsvar med denne rapporteringsprosessen, forplikter Gethosted seg til å:

DINE FORPLIKTELSER

Et av våre mål er å løse problemer så raskt som mulig og samtidig begrense negative konsekvenser for kundene våre. For å kunne gjøre dette trenger vi din hjelp:

BRUDD PÅ DINE FORPLIKTELSER

Offentliggjøring av innsendte detaljer om en identifisert eller mistenkt sårbarhet uten uttrykkelig skriftlig samtykke fra Gethosted vil føre til at innsendingen ikke samsvarer med kravene for rapportering av sikkerhetshull. I tillegg, for å unngå brudd på dine forpliktelser har du forbud mot å

Du har kanskje også interesse av siden vår for databehandleravtale.